Juridiska Frågor

vad säger och inte säger lagen

Ibland är lagen tydlig och ibland är den inte det. Just vad gäller maträddning kan en del i lagen vara upp till tolkning eller inte alls vara reglerad. Vem tar ansvar för maten som doneras? Var går gränsen mellan att dela ut mat som privatperson och som organisation? Vad är butikens ansvar? Hur ska ni som maträddare förhålla er till det? Var informerade först och främst, men låt inte otydligheten hindra ert agerande.

Mer info kommer...