Starta en ny grupp

Rädda maten tillsammans

Hur startar man från en idé som drivs av en eller ett fåtal personer till en självorganiserande grupp av hundratals eller tusentals som arbetar helt ideellt för att rädda och dela ut tonvis med mat?


Hitta likasinnade

Det är viktigt att hitta likasinnade som brinner för matsvinnsfrågan. Du har säkert en del vänner som tänker likadant, men det är också viktigt nå ut till andra och vara öppen med dem som du inte känner. Du kan göra det genom sociala medier eller genom evenemang som har med sakfrågan att göra. Här är några tips på hur du kan nå ut till andra:

  • Hitta folk på sociala medier: det finns en del grupper online som passar bra ihop med konceptet, kanske som handlar om dumpstring eller hållbara livstilar?
  • Tala med lokala organisationer: ta kontakt med studentföreningar, frivilligcentraler eller miljöorganisationer och kolla om du har möjlighet att presentera idén för deras medlemmar eller om ni kan samarbeta på något sätt.
  • Dela ut räddad mat! Det kan vara dumpstrad mat eller det som blir över från ett event eller din lunch, genom ett solidariskt kylskåp eller via nätet... Ge bort mat och passa på att informera folk om varför du gör det och bjud in andra att delta i ditt initiativ. Glöm inte att dokumentera tillfället med bilder och skriva om detta.

Kärngrupp: drivkraft med öppenhet

Personer som är initiativtagare kommer att spela en enorm roll i hur verksamheten fungerar från början och hur det kan växa på ett schysst sätt med många engagerade och med många samarbete. Därför är det viktigt att från början ha regelbundna eller spontana möten, så att tillit inom gruppen stärks och motivationen ökar. Mycket i Solikyls uppstart kretsade kring en lokal (Omställningsverkstan) som också fungerade som mötesplats, där det första kylskåp placerades och där folk från olika likasinnade verksamheter rörde sig. Maträddning förutsätter också att verksamheten är inkluderande och öppen för vem som helst att engagera sig i och driva tillsammans med andra. Folk kommer och går men några stannar och nya vänner och relationer skapas!

Kom överens

När antalet maträddare växer kommer det att finnas alla möjliga personer med olika sätt att tänka och agera, och därmed en större chans för konflikter. Därför är det viktigt att ta fram några riktlinjer på hur man ska bete sig när man vill vara en del av verksamheten och rädda mat. Uppdatera alltid när det behövs och i samråd med alla inblandade. Tänk på det som ett dokument där det skrivs ner vad alla är överens om. I Tysklands Foodsharing till exempel måste man ta en quiz innan man kommer in i plattformen som ett bevis på att man förstår vad som gäller.

Organisering med digitala verktyg

I uppstartsfasen räcker det kanske med att kommunicera bara via mejl eller annat. Men val av digitala verktyg kan vara avgörande senare för att skapa en större självorganiserande grupp. Vi rekommenderar att ni undviker kommunikation mellan maträddare och samordning av hämtningar via stora kommersiella plattformar, exempelvis Facebook (mer om de praktiska och etiska anledningar till detta på länkar nedan), och använder Karrot istället, som är en fri programvara anpassad just till maträddningssyfte.

Förening

Vi rekommenderar att skapa en förening bara när behovet uppstår, d v s om ni måste teckna avtal och formellt ingå ett samarbete. Oftast kan man påbörja ett samarbete helt baserat på tillit mellan parterna. Fördelen med en förening är att det är en demokratisk form och nackdelen är att det innebär en del byråkrati som kanske inte behövs när man först börjar rädda mat.